Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФНМ).

Це порушення процесів формування вимови у дітей з різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання на слух i вимови фонем.

Фонематичне сприймання мас найважливіше значення для повноцінного засвоєння звукової сторони мовлення. До категорії дітей з ФФНМ належать діти з нормою слуху та інтелекту. Дитина від 5 до 7 років повинна вміти виокремлювати голосні звуки у слові, перший i останній звуки в односкладових словах.

Розрізняють ФФНМ первинне i вторинне, за ступенем прояву порушень – легке, середнє, тяжке.

Загальні ознаки ФФНМ:

 • відсутність у мовленні тих чи інших звуків;
 • заміна звуків;
 • відсутність звука або заміна його на інший за артикуляційною ознакою;
 • заміна групи звуків на середній невиразний звук;
 • вживання звуків нестійке (може іноді вимовляти звук, але не в ycix словах);
 • спотворена вимова одного чи декількох звуків;
 • змазаність мовлення;
 • «стисла артикуляція»;
 • недостатня виразність i чіткість говоріння;
 • утруднення під час аналізу звукового складу мови;
 • непідготовленість до елементарних форм звукового аналізу i синтезу.

Основною причиною появи ФФНМ с ушкодження ділянок мозку, що відповідають за сприймання звуків i чітку роботу мовленнєвого апарату. Порушення сприймання звука на слух виникає внаслідок неправильної артикуляційної інтерпретації звука.

Фахівці

 • Невролог
 • Логопед
 • Нейропсихолог